Het 15e VPM-congres wordt georganiseerd op vrijdag 25 januari 2019 in De Landgoederij te Bunnik/Utrecht. 

Thema: "Mondgezondheid doe je samen

 Aantal KRM-punten: 5.

Sprekers en presentaties:

Prof.dr. Fred R. Rozema: "De signaalfunctie van de mond - Focus en Manifestaties"

Soms realiseren we het ons niet, maar de mond geeft regelmatig signalen over algemene ziekten. Maar ook medicijngebruik kan afwijkingen in de mond geven. Daarnaast hebben we soms te maken met dentogene foci die juist consequenties hebben voor algemene gezondheid of de behandeling van bepaalde ziekten. De vraag rijst daarbij  altijd wat te doen als mondzorgprofessional: overleggen met (medische) collega's? Wel of niet behandelen?  

Dr. Judith Raber-Durlacher en Margot Geuke: "Orale complicaties bij chemotherapie en stamceltransplantatie"

Stamceltransplantaties worden steeds vaker toegepast voor de behandeling van patienten met leukemie en andere hematologische maligniteiten. Deze transplantaties kunnen autoloog zijn (waarbij de patient getransplanteerd wordt met zijn/haar eigen cellen) of allogeen (waarbij de stamcellen afkomstig zijn van een donor). Voorafgaand aan de transplantatie worden patienten gescreend op potentiele orale infectiehaarden en deze worden zoveel mogelijk geelimineerd.

In de eerste fase van de transplantatie ontwikkelen veel patienten pijnlijke orale mucositis ten gevolge van de voorbehandeling met chemotherapie en eventuele bestraling. Ulceraties van de mondslijmvliezen vergroten tevens het risico op infecties. Ook ondervinden veel patienten last van een droge mond en een verstoorde smaaksensatie. Waar na een autologe transplantatie de meeste mondproblemen na enige tijd spontaan verdwijnen, ontwikkelt een aantal patienten die behandeld zijn met een allogene transplantatie graft-versus-hostziekte. Dit is een omgekeerde afstotingsreactie, waarbij de mond en periorale weefsels vaak zijn aangedaan.

Goede samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals is essentieel voor het voorkomen of verlichten van deze mondproblemen.  

Dr. Konstantina Delli: "Oral manifestations in patients with modified eating patterns and eating disorders"

It is well known that the oral cavity reflects the general health status. Many symptoms that appear in the oral cavity signify the beginning or progression of the disease. Likewise, modified eating patterns as well as eating disorders, like anorexia and bulimia, lead to a variety of oral manifestations. Patients are often unaware of such smptoms or try to hide their eating-related problems and refrain from medical advice. It is the task of the oral health professional to detect the oral manifestations as early as possible, and, by working in close collaboration with other specialists, when needed, to assist the prompt recovery of these patients. 

The aim of this lecture is to present the potential oral manifestations in patients with modified eating patterns and eating disorders. Emphasis will be given on the role of saliva. Additionally, treatment options will be discussed. 

Dr. Wijnand J. Teeuw: "Parodontitis, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten: Wie heeft de controle!?

De relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid wordt al decennialang bediscussieerd. Onderzoeken tonen aan dat een ziek lichaam niet bevorderlijk is voor het welzijn van de mond. Daarnaast blijkt steeds meer dat een zieke mond een gezond lichaam kan schaden. Maar in welke mate? En als deze relatie aanwezig is, vraagt dit dan niet om een interdisciplinaire aanpak, waarbij medische en tandheelkundige specialisten nauw met elkaar samenwerken? In deze lezing zullen we uitgebreid ingaan op de tweeledige relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Verder zullen we de mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking niet onbesproken laten.

Dr. Victor A. Gerdes: "Algemene gezondheid en mondgezondheid: het perspectief van de huisarts en de specialist"

Mondgezondheid en diabetes mellitus en hart- en vaatziekten, Mondgezondheid en oncologie, Mondgezondheid en kwetsbare ouderen, Mondgezondheid en primaire preventie

Welke plaats neemt mondzorg in de DM-zorg, de oncologie en bij kwetsbare ouderen in?  Welke bijdrage kan de huisarts/specialist aan mondzorg leveren? en wat kunnen mondhygienisten en tandartsen bijdragen aan een gezonde leefstijl? 

Dagvoorzitter: Judith Baldi

 

Kosten voor deelname: € 269,- inclusief btw.

Speciale Kerstactie t/m 31 december 2018: € 239,- inclusief btw.

 

Wilt u de congresfolder ontvangen? stuur dan een e-mail aan: vpm@promotiemondhygiene.nl

 _2018 09 24 Def leaflet VPM congres 2019.pdf