Over VPM

De Vereniging Promotie Mondhygiëne (VPM) is een brancheorganisatie van fabrikanten en direct betrokkenen, die gezamenlijk het belang van de mondhygiëne centraal stellen door het ontplooien van de volgende activiteiten:

  • VPM-mondhygienecongres
  • VPM-gastcolleges "Building Bridges"
  • VPM-Regiotour
  • VPM-verkiezing “Mondhygiënist van het jaar”

Doelstellingen van de VPM

  • Samenbundeling van krachten en expertise van verschillende partijen ter ondersteuning van de dentale professie (en professionals in opleiding) om de mondhygiëne in Nederland te bevorderen.
  • Profilering van de expertise van de VPM en haar individuele leden richting de dentale professie.
  • Partnering met verschillende tandheelkundige partijen en organisaties.