Historie

De Vereniging Promotie Mondhygiëne (VPM) is op 1 januari 1986 opgericht door mevrouw L.C.J. Schumann, directeur van het toenmalige public relationsbureau Schumann Direct PR. Op 1 juni 1988 werd een officieel bestuur gevormd, dat bestond uit: de heer J.P. van Egmond (directeur Stafford Miller Nederland B.V.), mevrouw L.C.J. Schumann en de heer Ph.D. Leising (Enta Lactona B.V.), respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester.
Leden waren: Colgate-Palmolive Nederland B.V., Gaba BV, Kortman Intradal, Oral-B, SmtihKline Beecham Consumer Healthcare, Wegener Tijdschriften Groep BV.

Bij de oprichting had de VPM als doel: 
a. het behartigen van de belangen van haar leden die zich alle(n) bezighouden met de fabricage en/of verkoop danwel het anderszins op de markt brengen van mondhygiënische producten binnen Nederland;
b. het adviseren van haar leden omtrent het al dan niet door een of meer leden deelnemen aan congressen, beurzen en andere bijeenkomsten;
c. het bevorderen binnen Nederland van de mondhygiëne. 

In de loop der jaren is het doel van de VPM meer ideëel geworden, namelijk door het brengen van de mondhygiëne op een hoger niveau.