Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Vereniging Promotie Mondhygiëne.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Uw persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij bieden bezoekers van websites, ontvangers van mailings, etc. de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt cq zich uit te schrijven ten aanzien van de ontvangst van content.

E-mails
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Relatiebestanden voor mailings
De informatie wordt met derden gedeeld als en enkel als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht, zoals een mailing per post of het verzenden van een digitale nieuwsbrief. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De VPM respecteert de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Datalek
Als er een datalek optreedt, melden we dit conform de geldende wetgeving. Als het waarschijnlijk is dat het lek ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen, krijgen ook zij een melding. Deze melding omvat in elk geval de aard van de inbreuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken 

Cookies
Wij verzamelen in sommige gevallen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Een website kan gebruik maken “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven  wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media
Gegevens die door social media kanalen aan ons als beheerder ervan worden vrijgegeven, gebruiken wij overeenkomstig dit privacybeleid. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. 

Dit privacybeleid is opgesteld op 24 mei 2018.