Archief

VPM Regiotour 2018

De VPM organiseert voor de derde keer haar VPM-Regiotour met als thema: "Help ouders over Hobbels Heen".  Het is een praktische workshop door Maddelon de Jong-Lenters, tandarts-pedodontoloog van Kinderverwijspraktijk Uitblinkers, en Denise Duijster, onderzoeker aan het ACTA Preventieve Tandheelkunde.

 

Denise Duijster Maddelon de Jong-Lenters

 

De VPM-Regiotour kunt u bijwonen op de onderstaande data en locaties:

5 september 2018: Van der Valk Hotel, Venlo

12 september 2018: Van der Valk Hotel, Emmen

26 september 2018: Fletcher Hotel, Bergen op Zoom

3 oktober 2018: Van der Valk Hotel, Hoorn

 

Inhoud workshop: Gedragsverandering in de tandheelkundige praktijk lijkt redelijk eenvoudig. Met goede voorlichting verwachten we ouders te kunnen motiveren tot betere zelfzorg. Toch lijkt de praktijk weerbarstig. Onderzoek laat zien dat veel ouders wel over voldoende kennis en motivatie beschikken, maar dat zij barrières ervaren om de mondhygiene en voedingsadviezen in praktijk te brengen. Hoe kunt u hierbij helpen? 

In deze workshop leert u welke barrières ouders kunnen ervaren bij het tweemaal daags poetsen bij hun kind, en hoe u deze eenvoudig bij iedere ouder kunt identificeren. Daarnaast maakt u kennis met een nieuw ontwikkelde gespreksmethodiek: de Uitblinkers-interventie. Deze methodiek bestaat kort gezegd uit een gesprekje tussen ouders en mondhygienist, gericht op het bespreken van een mogelijke aanpak en tips om de geidentificeerde barrières weg te nemen. Deze uitgewerkte oplossingen zijn gebaseerd op belangrijke opvoedingsprincipes die helpen om kinderen tot gewenst gedrag te bewegen. Tijdens de workshop leert u over deze oplossingen en gaat u oefenen met de gespreksmethodiek, zodat u de methodiek al snel kan toepassen in uw praktjik. Zo Helpt u ouders over Hobbels Heen om de zelfzorg van kinderen te verbeteren!

Doelgroep: mondhygienisten, preventieassistenten en geinteresseerden uit andere (tandheelkundige) disciplines.

Aanvang ontvangst: 18.00 uur met soep en broodjes.

Aanvang workshop: 19.00 uur.

Kosten: € 53,72 exclusief btw (€ 65,- inclusief btw).

Annulering: uitsluitend per e-mail: vpm@promotiemondhygiene.nl. Tot 2 weken voorafgaand aan de Regiotour-avond waarvoor is ingeschreven, wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Binnen 2 weken kan geen restitutie worden verleend. Vervanging van een deelnemer is uiteraard altijd mogelijk. 

KRM-accreditatie: 2 punten toegekend. 

VPM Regiotour 2017

“De Rol van de Mondhygiënist in de Ouderenzorg”

 

Een praktische workshop met Wim Kluter (tandarts-geriatrie)

en

Ellen Radersma-van Toledo (mondhygiënist/docent Hogeschool Utrecht, aandachtsgebied ouderenzorg)

 

Data en locaties

Donderdag 8 juni 2017:  Drachten: 18.00 – 21.00 uur

Donderdag 15 juni 2017: Ridderkerk: 18.00 – 21.00 uur

Donderdag 22 juni 2017: Eindhoven: 18.00 – 21.00 uur

Tijdens alle avonden worden deelnemers ontvangen met soep en broodjes; na afloop een borrel.

 

Inhoud workshop: “De rol van de mondhygiënist in de ouderenzorg”

Het toenemen van de levensverwachting en het afnemen van het geboortecijfer heeft geresulteerd in een samenleving die voor een belangrijk deel bestaat uit ouderen. In 2020 zal ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Daarmee worden de dagelijkse werkzaamheden van de mondhygiënist voor een steeds groter deel bepaald door de generatie ouderen. Vooral bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen met een complexe gezondheidssituatie staat de noodzakelijke mondverzorging op gespannen voet met andere dagelijkse noodzakelijke activiteiten.

De mondhygiënist is de beste opgeleide zorgverlener om de mondgezondheid gedurende de totale levensloop te borgen en zo een bijdrage te leveren aan de algemene gezondheid en de levenskwaliteit van de ouderen.

Gedurende deze avond krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van de huidige denkbeelden en opvattingen ten aanzien van de mondzorgverlening aan ouderen.

 

Ervaren sprekers

Mondzorg verlenen aan kwetsbare ouderen vergt specifieke kennis, een empathische attitude en goede communicatieve vaardigheden van een mondzorgverlener. Ellen Radersma kan hierover boeiend vertellen aan de hand van casuïstiek.

Wim Kluter gaat in op het herkennen van kwetsbare ouderen en hoe hiermee rekening gehouden dient te worden in de dagelijkse praktijkvoering. Beide benadrukken de noodzaak tot zowel interdisciplinaire als multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverleners rondom de ouderen.

 

CV Wim Kluter

Wim studeerde in 1984 af in de tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1989 verscheen zijn proefschrift ‘Oral selfcare for dentate elderly’ (1989). Hij is een van de twintig tandartsen-geriatrie in Nederland en werkt naast zijn algemene praktijk in diverse woonzorgcentra in de regio Nijmegen. Hij richt zich de laatste tijd meer op thuiswonende ouderen die de mondzorgpraktijk niet meer bezoeken.

Na een eerste periode als penningmeester in het bestuur van de NVGd aan het eind van de vorige eeuw, maakt hij sinds 2011 opnieuw deel uit van het bestuur van de NVGd.

 

CV Ellen Radersma - van Toledo

Ellen is in 1975 afgestudeerd als mondhygiënist bij de UVA te Amsterdam. Ze begon te werken in Amsterdam. Na een verhuizing naar Brabant in 1980 is ze bij de schooltandverzorging in Den Bosch gaan werken in combinatie met de gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke handicap). Sinds 2005 is ze docent bij opleiding Mondzorgkunde aan de Hogeschool Utrecht. Hier is ze onder andere verantwoordelijk voor het aandachtsgebied ouderen. Sinds 2013 is ze bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd). Ellen combineert praktische ervaring met didactische vaardigheden en is erg betrokken bij de mondzorg voor ouderen.

 

Voor wie?

De VPM-Regiotour 2017 over “De rol van de mondhygiënist in de ouderenzorg” wordt georganiseerd voor mondhygiënisten. Ook preventieassistenten en geïnteresseerden uit andere (tandheelkundige) disciplines zijn van harte welkom.

 

Accreditatie

Deelname aan de VPM-Regiotour levert 2 KRM-punten op. 

 

Prijs

De kosten voor deelname bedragen € 65,- per persoon. De prijs is inclusief btw, koffie/thee, soep/broodjes en borrel.

 

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op deze website óf u stuurt e-mail aan: vpm@promotiemondhygiene.nl. Vermeld u daarbij dan wel op welke avond u wenst te komen.

 Verhindering

Bij annulering na acht tot vier weken voor aanvang betaalt u 25% van het inschrijfgeld.

Bij annulering na vier tot twee weken voor aanvang betaalt u 50% van het inschrijfgeld.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen; graag wel tijdig aan ons doorgeven.